Diablak 2022

 

Gotowi do startu ? 

Jedno możemy obiecać... będzie piekło !!! 

WIęcej szczegółów znajdziecie tutaj : 

RACEBOOK 

Startujemy o czwartej rano, nie zaśpijcie. 

 

Zobacz film