Regulamin Żywiec Beskid Extreme Triathlon 2018


I ORGANIZATOR

Holistix Group będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Mosir Żywiec

2. Gmina Żywiec

III.CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Miasta Żywiec, beskidu żywieckiego i śląskiego w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Żywiec Beskid Extreme Triathlon obędzie się 27 maja 2018 na terenie Gminy Żywiec. 

V. PROGRAM IMPREZ

26 maja / sobota /

16:00 - 21:00 - Otwarcie biura zawodów 

Hala sportowa MOSIR Żywiec ul. Zielona 7 - MAPA DOJAZDU

17:00 - Objazd trasy 

18:00 - Odprawa techniczna - Hala sportowa MOSIR Żywiec 

18:00 - 20:00 - Pasta Party 

27 maja / niedziela /

6:00 - 8:30  Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

Oś.Żeglarski Politechniki Krakowskiej ul.Lasek Św.Wita 73 - MAPA DOJAZDU 

7:00 - start dystansu 1/2 IM 

9:00 - start dystansu 1/4 IM 

11:00 - przybycie pierwszych zawodników po odcinku rowerowym 

Rynek, Żywiec - MAPA

12:00 - dotarcie na metę pierwszego zawodnika na dystansie 1/4 IM 

13:00 - spodziewany pierwszy zawodnik na Skrzycznem

15:00 - 16:00 - Bieg Diablaczka - zawody dla dzieci

15:00 - 18:00 - odbiór rowerów ze strefy zmian

16:00 - wręczenie nagród dla najlepszych zawodników  

16:30 - koniec limitu czasu na dystansie 1/2 IM 

VI. DYSTANS I TRASA

1. Żywiec Beskid Extreme Triathlon odbędzie się na dwóch dystansach :

a) Pływanie 

Dystans 1/2 IM – 1,9  km w Jeziorze Żywieckim /  Plaża Miejska Żywiec /

Dystans 1/4 IM  – 950 m w Jeziorze Żywieckim /  Plaża Miejska Żywiec /

b) Rower 

Dystans 1/2 IM – 90 km – jedna pętla po 90 km / Żywiec, Lipowa, Buczkowice, Szczyrk, Wisła, Istebna, Koniaków, Węgierska Górka,Żywiec / . 

Dystans 1/4 IM - 50 km - jedna pętla / Żywiec, Przełęcz Kocierska, Targanice , Wielka Puszcza, Porąbka, Tresna, Żywiec / 

c) Bieg górski 

Dystans 1/2 IM – 21 km / Żywiec – Skrzyczne /

Dystans 1/4 IM - 10,5 km / Żywiec, Grojec, Żywiec / 

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana  temperatura wody ok. 16 - 20°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone tylko rowery szosowe każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

4. Zawodnicy muszą dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Bieg 1/2 IM – Trasa przebiega z Rynku w Żywcu na szczyt Skrzycznego. W większości poprowadzona szlakiem.  Zawodnik jest zobowiązany do zapoznanie się z trasą. Zawodnicy będą mieli możliwość załadowania śladu GPS. Trasa będzie oznakowana w najbardziej newralgicznych punktach. Pomiar trasy GPS.

6. Zawodnik na trasie biegowej i rowerowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b/ Dowód osobisty

c / Numer startowy 

Dla dystansu 1/2 IM na trasie biegowej dodatkowo :  

a/Folia NRC

b/ Czapkę lub chusta typu buff

c/ Rękawiczki

d/ Kurtkę wiatrochronna z długim rękawem

e / Gwizdek

7. Limit czasu ukończenia zawodów :

Dystans 1/2 IM - 8,5 godziny 

Dystans 1/4 Im - 5 godzin

8. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

a / Dystans 1/2 IM 

pływanie – 60 minut

pływanie + rower – 5 godzin

pływanie + rower + bieg – 8,5 godziny

b/ Dystans 1/4 IM 

pływanie – 40 minut

pływanie + rower – 3,5 h

pływanie + rower + bieg – 5 h 

9. Limit dodatkowy w punkcie kontrolnym w Ostrym  godzina 14:30. 

10. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

11. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w godz. 16:00 – 21:00.

3. W skład pakietu startowego wchodzi :

 • Czepek Żywiec Beskid Extreme Triathlon
 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
 • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
 • Koszulka Żywiec Beskid Extreme Triathlon 2017
 • Chip do pomiaru czasu
 • Suplementy dla sportowców
 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy
 • Kupon na Pasta Party
 • Kupon na posiłek regeneracyjny
 • 3 worki depozytowe na pozostawienie na T1, T2 i mecie

Dodatkowo pakiet na dystansie 1/2 IM zawiera :

 • Bezpłatny przejazd spod wyciągu na Skrzyczne w Szczyrku na rynek w Żywcu w godzinach 15:00 ; 16:00 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufety na dystansie 1/2 IM będą znajdować się : 

- bufet na trasie rowerowej przy Hotelu Podium w Wiśle Malince / woda, izotonik, coca cola, banany/

- bufet na Rynku w Żywcu  / będzie się na nim znajdować woda, izotonik, coca cola, rodzynki, banany, arbuz, czekolada, sól,

- bufet na biegu w Radziechowach / woda, izotonik, coca cola / 

2. Bufety na dystansie 1/4 IM będą znajdować się : 

- bufet na trasie rowerowej w Straconce / woda / 

- bufet na Rynku w Żywcu  / będzie się na nim znajdować woda, izotonik, coca cola, rodzynki, banany, arbuz, czekolada, sól / 

- bufet Grojec / woda, izotonik, banan / 

IX. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety będą dostępne przy strefie zmian rower – bieg na Rynku w Żywcu i na terenie ośrodka żeglarskiego przy zmianie pływanie – rower.

X. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. Czas będzie podawany na żywo.

2. Dodatkowo każdy zawodnik na dystansie 1/2 IM otrzyma nadajnik GPS, który będzie podawał aktualną lokalizację na trasie.  

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn będą przyznawane za miejsca 1 – 10 w klasyfikacji generalnej.

XII. NAGRODY

1.Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzyma dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2.Zawodnicy z miejsc 4 – 10 otrzymają dyplomy i statuetki. W  miarę możliwości finansowych będą ufundowane nagrody rzeczowe.

3.Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIV. ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2.Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3.Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4.O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5.Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego :

Dystans 1/2 IM :

a) Do dnia 31 stycznia – 350 zł

b) Do dnia 31 marca – 500 zł

c) Do dnia 14 maja  – 700 zł

Dystans 1/4 IM : 

a) Do dnia 31 stycznia – 150 zł

b) Do dnia 31 marca – 250 zł

c) Do dnia 14 maja  – 350 zł

2.Zawodnicy, którzy są na liście i mają opłacony start w Diablak Beskid Extreme Triathlon mogą skorzystać z rabatu w wysokości 100 zł na dowolny dystans. 

3.Organizator ustanawia limit 150 zawodników na każdym z dystansów. 

4 .Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com.

6.Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
KAPF Daniel Wójcik ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Żywiec Beskid Extreme Triathlon, dystans″.

7.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w ŻBET  to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

9.Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Żywiec Beskid Extreme Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Żywiec Beskid Extreme Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Żywiec Beskid Extreme Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Żywiec Beskid Extreme Triathlon. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Żywiec Beskid Extreme Triathlon należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące Żywiec Beskid Extreme Triathlon organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Żywiec Beskid Extreme Triathlon będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE

1.Ostateczne zamknięcie listy startowej w dniu 14 maja 2017.

2.Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną i opiekę GOPR.

3.Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Ekipa medyczna i ratownicy GOPR mogą w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów.

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad BGPN zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami funkcjonowania Parku.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo skrócić ostatni odcinek biegowy i zakończyć zawody w Ostrym. 

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 02.12.2017

 

Zobacz film