Regulamin -  POBIERZ

 

Regulamin Diablak Beskid Extreme Triathlon 2023


I ORGANIZATOR

Holistix Group będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Mosir Żywiec

2. Gmina Żywiec

III.CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja miasta Żywiec, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w kraju i na świecie. 
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Diablak Beskid Extreme Triathlon odbędzie się w dniach 10 - 12 czerwca 2023 na terenie Gminy Żywiec, powiatów cieszyńskiego i bielskiego. 

V. PROGRAM IMPREZ

10 czerwca / sobota /

18:00 - 20:00 - Otwarcie biura zawodów Amfiteatr Pod Grojcem - Żywiec 

19:00 - Odprawa techniczna - Amfiteatr

18:30 Pasta Party - Amfiteatr 

20:00 - 21:00 - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

Oś.Żeglarski Politechniki Krakowskiej ul.Lasek Św.Wita 73 - MAPA DOJAZDU 

11 czerwca  / niedziela /

3:10 - wyjazd autokarem spod Ośrodka Żeglarskiego

3:45 - zbiórka przy Zaporze - MAPA DOJAZDU

4:00 - start Diablak Beskid Extreme Triathlon spod zapory w Tresnej

4:45 - dopłynięcie pierwszych zawodników do Ośrodka Żeglarskiego

6:00 - koniec limitu czasu odcinka pływackiego

11:30 - przybycie pierwszych zawodników po odcinku rowerowym Amfiteatr

15:30 - koniec limitu czasu pływanie + rower

17:30 - przewidywany czas przybycia pierwszego Diablaka na szczyt Babiej Góry 

18:00 - limit wersji Diablak BLACK w Korbielowie

24:00 - limitu czasu wejścia na Diablaka / meta Diablak , meta Schronisko Markowe Szczawiny / 

12 czerwca  / poniedziałek /

10:00 - wyjazd autokaru z Przełęczy Krowiarki do Żywca

11:00 - 12:00 - odbiór rowerów z Amfiteatru 

12:30 - uroczysta dekoracja zawodników na dziedzińcu Pałacu Habsburgów 

13:00 - już czekamy na kolejne poskromienie Diablaka :) 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Diablak odbędzie się na dystansie:

a) Pływanie 

Dystans IM - 3,8 km w Jeziorze Żywieckim / start Zapora w Tresnej /

b) Rower 

Dystans IM - 180 km - 2 pętle / Żywiec, Lipowa, Buczkowice, Szczyrk, Wisła, Istebna, Koniaków, Węgierska Górka, Żywiec / . 

c) Bieg górski 

Dystans IM - 44 km - Żywiec - Babia Góra 

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana  temperatura wody ok. 16 - 20°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone tylko rowery szosowe każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie sięprzy otwartym ruchu drogowym. 

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Zawodnik na trasie biegowej i rowerowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b/ Dowód osobisty

c / Numer startowy 

d/ Folia NRC

e/ Czapkęlub chusta typu buff

f/ Rękawiczki

g/ Kurtkęwiatrochronna z długim rękawem

h / Gwizdek

i/ Czołówka / Latarka 

j) Plecak lub nerkę biegową

k) Pojemnik na wodęmin. 1 litr

l) Numer startowy / dostarcza organizator / 

m) Mapa trasy / dostarcza organizator / 

n) Nadajnik GPS / dostarcza organizator / 

6. Limit czasu ukończenia zawodów : 20 godzin 

7. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

8. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą. 

9. Zawodnik na trasę biegową zobowiązany jest być wyposażony w / sprzęt będzie weryfikowany w biurze zawodów podczas zostawiania worków depozytowych/ :

10. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

pływanie – 120 minut

pływanie + rower – 11 h 30 min

11. Limit dodatkowy w punkcie kontrolnym w Korbielowie godzina 18:00.

a) do godziny 18:00 limit dla BLACK DIABLAK czyli możliwość wejścia na Diablaka do godziny 24:00 . 

b) po godzinie 18:00 limit dla WHITE DIABLAK czyli meta w Schronisku na Markowych Szczawinach do godziny 24:00 . 

17. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

18. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w godz. 18:00 – 20:00.

3. W skład pakietu startowego wchodzi : 

Pakiet Diablak 

 • Czepek Diablak 
 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
 • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
 • Oryginalny ekstremalny plecak z logo Diablak Beskid Extreme Triathlon 
 • Tracker GPS do lokalizacji zawodnika
 • Komplet suplementów
 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy
 • Kupon na Pasta Party
 • Kupon na kolacjęw Schronisku lub w jednym z wybranych hoteli. 
 • Mapa trasy biegowej. 
 • 4 worki depozytowe na pozostawienia na Start, T1,T2, Schronisko na Markowych Szczawinach lub inne wybrane miejsce. 
 • Przejazd autokarem z Ośrodka Żeglarskiego Politechniki na start Zapora w Tresnej 
 • Przejazd przejazd autokarem z Przełęczy Krowiarki na rynek w Żywcu w dniu nastepnym. 
 • Pamiątkowy medal/łańcuch poskromienia Diablaka
 • Koszulka Pogromcy Diablaka biała / czarna 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufety dystans Diablak

-  W dwóch punktach odświeżania na trasie rowerowej i na bufecie na trasie biegowej dostępna będzie woda mineralna niegazowana, izotonik, coca cola, rodzynki, banany, arbuz, czekolada, sól,

-  Dwa bufety na szlakach górskich będą zaopatrzone w wodę 1l / osobę, ograniczoną ilość izotonika 1l/ osobę i żeli energetycznych 1 szt. / osobę, czekoladę.

-  W zawodach będą wyznaczone dwa miejsca na trasie rowerowej /  Żywiec i w okolicach Hotelu Podium - Wisła Malinka/ i dwa na trasie biegowej / Korbielów /.

IX. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety będą dostępne przy strefie zmian rower –Amfiteatr w Żywcu i na terenie ośrodka żeglarskiego przy zmianie pływanie – rower.

X. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. Czas będzie podawany na żywo.

2. Dodatkowo każdy zawodnik na dystansie Diablaka otrzyma nadajnik GPS, który będzie podawał aktualną lokalizację na trasie.  

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn będą przyznawane za miejsca 1 – 10 w klasyfikacji generalnej.

XII. NAGRODY 

1.Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzyma dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2.Zawodnicy z miejsc 4 – 10 otrzymają dyplomy i statuetki. W  miarę możliwości finansowych będą ufundowane nagrody rzeczowe.

3.Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIV. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2.Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3.Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4.O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5.Zgłoszenia przyjmowane będądo 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie siędo listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE 

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego :

Dystans Diablak : 

a) Do dnia 31 marca – 850 zł

b) Do dnia 30 kwietnia  – 1000 zł

c) Do dnia 23 maja – 1200 zł

 

Dystans 1 1/2 Diablaka :

a) Do dnia 31 marca – 1000 zł

b) Do dnia 30 kwietnia – 1300 zł

c) Do dnia 23 maja  – 1500 zł

2 .Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa sięprzez stronę organizatora www.plxtri.com

3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
KAPF Daniel Wójcik ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźćsię”nazwisko i imię, opłata startowa Diablak Beskid Extreme Triathlon, dystans″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesioną opłatę startowąpomniejszonąo 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki będązamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencjęna adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będąwykorzystywane zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1.Ostateczne zamknięcie listy startowej na 30 dni przed startem. . 

2.Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną i opiekę GOPR.

3.Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegaći dostosowaćsiędo Prawa o ruchu drogowym.

4.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialnośći ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z  wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Ekipa medyczna i ratownicy GOPR mogąw każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów.

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu siędo zasad BGPN zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami funkcjonowania Parku.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo skrócić ostatni odcinek biegowy i zakończyć zawody w Ostrym / w przypadku dystansu 1/2 IM. / 

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 02.11.2022

Zobacz film