Regulamin Poland Ultra Triathlon 2023


I ORGANIZATOR

Holistix Events będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Urząd Gminy Jastarnia 

III.CEL

 1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja pięknych terenów Polski w kraju i na świecie tj. Bałtyk, Kaszuby,Wyżyna Śląska, Beskidy, Podhale, Tatry
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Poland Ultra Triathlon obędzie się w dniach 16 - 20 sierpnia 2023 na terenie Polski 

V. PROGRAM IMPREZ

15 sierpnia / wtorek / 

18:00 - 19:00 - Otwarcie biura zawodów Jastarnia - Restauracja Ananasy 

19:00 - Odprawa techniczna 

16 sierpnia / środa /

6:45 – Otwarcie zawodów Poland Ultra Triathlon

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon Molo w Jastarni 

12:00 - Dopłynięcie pierwszych zawodników do Rewy Cypel Rewski , rozpoczęcie 150 km odcinka rowerowego 

16:00 - Koniec limitu czasu odcinka pływackiego

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja 

22:00 - Limitu czasu pierwszego dnia – nocleg Świecie Vistula Hotel

17 sierpnia  / czwartek /

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 2 – 350 km rower 

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja 

22:00 - Limitu czasu drugiego dnia – nocleg Częstochowa Hotel Mercure 

18 sierpnia  / piątek  /

7:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 3 – 180 km rower & 22 km bieg 

20.00 – 22.00 – wspólna kolacja w schronisku na Markowych Szczawinach

22:00 - Limitu czasu trzeciego dnia – nocleg Schronisko na Markowych Szczawinach

19 sierpnia  / sobota /

8:00 - Start Poland Ultra Triathlon – Dzień 4 – 75 km bieg

23:00 - Limitu czasu czwartego dnia – meta Gubałówka / Górna Stacja Kolejki /  - nocleg Zakopane 

20 sierpnia / niedziela / 

8:00 – Wspólne śniadanie 

9:00 – Wręczenie koszulek i pucharów finiszera w Hotelu Nosalowy Dwór 

 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Poland Ultra Triathlon odbędzie się na dystansie :

a) Pływanie 

 Dystans 12 km Jastarnia - Rewa 

b) Rower 

Dystans 680 km – Rewa – Świecie – Częstochowa – Katowice - Korbielów

c) Bieg górski 

Dystans 95 km – Korbielów – Zakopane – Gubałówka 

DODATKOWE DYSTANSE :

PUT SZTAFETA  - Dystans dowolnie podzielony na  2 lub 3 osoby . Zestaw świadczeń ten sam jak w przypadku startu indywidualnego. 

PUT SWIM 12 KM - Dystans pływania indywidualny. Zestaw świadczeń ten sam jak w przypadku startu indywidualnego. 

PUT BIKE&RUN 750KM - Dystans Hel - KOrbielów. Zestaw świadczeń ten sam jak w przypadku startu indywidualnego. 

PUT BIKE 750 KM - Dystans Hel - Korbielów. Zestaw świadczeń ten sam jak w przypadku startu indywidualnego.  

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana  temperatura wody ok. 16 - 20°C. Start z brzegu. Pianki obowiązkowe.

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone tylko rowery szosowe każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Zawodnik na trasie biegowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b/ Dowód osobisty

c / Numer startowy 

d/ Folia NRC

e/ Czapkę lub chusta typu buff

f/ Rękawiczki

g/ Kurtkę wiatrochronna z długim rękawem

h) Pojemnik na wodę min. 1 litr

l) Nadajnik GPS / dostarcza organizator / 

7. Limit czasu ukończenia zawodów :

Dystans PUT – 4 dni 

8. Limity czasowe:

Limit dzienny– 15 godzin

9. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

10. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą. 

11. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w godz. 17.00 - 19.00 

3. W skład pakietu startowego wchodzi :

Pakiet PET

 • W skład pakietu startowego wchodzi :
 • Czepek pamiątkowy
 • Zabezpiecznie na całym odcinku wodnym przez jednostki ratownicze
 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
 • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
 • Koszulka Poland Ultra Triathlon 
 • Oryginalny ekstremalny plecak PUT
 • Tracker GPS do lokalizacji zawodnika 
 • Komplet suplementów 
 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy 
 • 4 worki depozytowe na pozostawienia na Start, T1, T2, Mety dnia 1, 2, 3, 4. 
 • Nocleg w 1,2,3,4 dniu  / Świecie, Częstochowa, Markowe Szczawiny, Zakopane / 
 • Kolacja w dniach zawodów 
 • Śniadania w dniach zawodów / w zależności od warunków noclegowych / 

Na mecie : 

Pamiątkowy medal PUT

Koszulka ukończenia PUT 

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Bufety 

-  Na trasie pływackiej – Jednostki pływające podające zawodnikom wcześniej przygotowane przez nich suplemetny i napoje. 

- Na trasie rowerowej bufet co każde 100 km w drugim dniu. 

- Na trasie biegowej bufet po 40 km biegu czwartego dnia. 

IX. POMIAR CZASU

1. Ręczny pomiar czasu

2. Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma nadajnik GPS, który będzie podawał aktualną lokalizację na trasie rowerowej i biegowej. 

X. KLASYFIKACJA GENERALNA

Wszyscy zawodnicy którzy ukończą w limicie, otrzymają puchary ukończenia PUT. 

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE 

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego :

 POLAND ULTRA TRIATHLON : 

a) Do dnia 31 stycznia – 3500 zł / 750 Euro

b) Do dnia 30 kwietnia  – 4000 zł / 850 Euro 

c) Do dnia 31 maja – 5000 zł / 1000 Euro

PUT SZTAFETA  - 4000 zł

PUT SWIM 12 KM - 2000 zł

PUT BIKE&RUN 750KM - 1500 zł 

PUT BIKE 750 KM - 900 zł 

Organizator ustanawia limit 30 zawodników.

2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com

4. Wpłaty po akceptacji zawodnika dokonujemy tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
Holistix Events, MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa PUT, dystans″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów. Organizator może przenieść start zawodnika na inne zawody. 

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7.Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1.Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 1 czerwca 2023.

2.Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

3.Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Organizator może w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów jeśli uzna, że dalsze kontynuowanie trasy przez zawodnika grozi jemu zdrowiu. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie zawodów tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym terenie.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo przenieść dzień startu o 1 dzień i skrócić ostatni odcinek biegowy.

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Katowice, 09.10.2022

Zobacz film