Dzień zawodów  / sobota /

8:30 – 09:30  - Otwarcie biura zawodów - Hotel Podium 

8:30 – 09:30  - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 

10:00 - Start Podium Extreme Duathlon 

14:00 - przybycie pierwszych zawodników na metę 

15:00 - 18:00 - odbiór rowerów ze strefy zmian

15:00 – Posiłek regeneracyjny w Hotel Podiium   

15:30 - wręczenie nagród dla najlepszych zawodników  

16:00 - koniec limitu czasu 

 

Zobacz film