Regulamin Diablak Beskid Extreme Triathlon 2023

 

I ORGANIZATOR

 

Holistix Group będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

 

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Mosir Żywiec

2. Gmina Żywiec

III.CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja miasta Żywiec, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w kraju i na świecie. 

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

 

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Diablak   Beskid Extreme Triathlon obędzie się w dniu 10 czerwca 2023 na terenie Gminy Żywiec, powiatów cieszyńskiego i bielskiego. 

 

V. PROGRAM IMPREZ

9 czerwca / piątek /

18:00 - 20:00 - Otwarcie biura zawodów - Amfiteatr w Żywcu

19:00 - Odprawa techniczna - Amfiteatr

19:00 - Pasta Party 

 

10 czerwca  / sobota /

6:00 - 6:45 ; 7:45 -  8:45 - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian Oś.Żeglarski Politechniki Krakowskiej ul.Lasek Św.Wita 73 

7:00 - Start Diablak ŻywiecBeskid Extreme Triathlon DYSTANS 1/2 Diablaka

9:00 - Start Diablak Żywiec Beskid Extreme Triathlon DYSTANS 1/4 Diablaka

11:30 - Przybycie pierwszych zawodników po odcinku rowerowym Amfiteatr Pod Grojcem 

12:30 - Pierwsi zawodnicy na mecie - Amfiteatr 

14:00 - Koniec limitu 1/4 Diablaka

15:00 - Dekoracja Diablaków 1/4 Diablaka

16:00 - Koniec limitu czasu na dystansie 1/2 IM 

18:00 - Dekoracja Diablaków 1/2 Diablaka

 

VI. DYSTANS I TRASA 

1. Diablak  odbędzie się na 2 dystansach :

a) Pływanie 

Dystans 1/2 IM – 1,9  km w Jeziorze Żywieckim /  Plaża Miejska Żywiec /

Dystans 1/4 IM  – 950 m w Jeziorze Żywieckim /  Plaża Miejska Żywiec /

b) Rower 

Dystans 1/2 IM – 90 km – jedna pętla po 90 km / Żywiec, Lipowa, Buczkowice, Szczyrk, Wisła, Istebna, Koniaków, Węgierska Górka, Żywiec / . 

Dystans 1/4 IM - 50 km - jedna pętla / Żywiec, Przełęcz Kocierska, Targanice , Kocierz, Łękawica , Moszczanica, Żywiec / 

c) Bieg górski 

Dystans 1/2 IM – 21 km / Żywiec – Skrzyczne /

Dystans 1/4 IM - 10 km / Żywiec, Grojec, Żywiec / 

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana  temperatura wody ok. 16 - 20°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone tylko rowery szosowe każdego rodzaju. Trasa rowerowa odbędzie sięprzy otwartym ruchu drogowym. 

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Bieg 1/2 IM – Trasa przebiega z Amfiteatru w Żywcu na szczyt Skrzycznego. W większości poprowadzona szlakiem.  Zawodnik jest zobowiązany do zapoznanie sięz trasą. Zawodnicy będą mieli możliwość załadowania śladu GPS. Trasa będzie oznakowana w najbardziej newralgicznych punktach. Pomiar trasy GPS.

6. Zawodnik na trasie biegowej i rowerowej zobowiązany jest być wyposażonym w : 

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b/ Dowód osobisty

c / Numer startowy 

Dla dystansu 1/2 IM na trasie biegowej dodatkowo :  

b/ Czapkę lub chusta typu buff

c/ Rękawiczki

d/ Kurtkę wiatrochronna z długim rękawem

7. Limit czasu ukończenia zawodów :

1/2  Diablaka- 8,5 godziny 

1/4 Diablaka - 5 godzin

8. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

a /  1/2 Diablaka

pływanie – 60 minut

pływanie + rower – 5 godzin

pływanie + rower + bieg – 9 godzin

b/ 1/4 Diablaka

pływanie – 40 minut

pływanie + rower – 3,5 h

pływanie + rower + bieg – 5 h 

 

9. Limit dodatkowy w punkcie kontrolnym w Ostrym godzina 14:30. 

10. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

11. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą. 

 

VII. BIURO ZAWODÓW

 

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w sobota godz. 18.00 - 20.00 

 

3. W skład pakietu startowego wchodzi :

  • Czepek Diablaka
  • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy
  • 4 naklejki do zamocowania na kask, ramę roweru, pod siodełko i plecak
  • Koszulka Diablaka 
  • Chip do pomiaru czasu
  • Suplementy dla sportowców 
  • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy
  • Kupon na posiłek regeneracyjny. 
  • 3 worki depozytowe na pozostawienie na T1, T2 i mecie / dystans 1/4 otrzymuje 2 worki T1,T2 / 

Dodatkowo pakiet na dystansie 1/2  zawiera :

  • Bezpłatny przejazd spod wyciągu na Skrzyczne w Szczyrku na rynek w Żywcu w godzinach 14:30 ; 16:30 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1.Bufety na dystansie 1/2 będą znajdować się: 

- bufet przy Amfiteatrze w Żywcu  / będzie się na nim znajdować woda, izotonik, coca cola, całe banany, batony, żele, sól / 

- bufet Grojec / woda, izotonik/ 

- bufet na biegu w Radziechowach / woda, izotonik / 

- przy temperaturze powyżej 30 stopni dodatkowy bufet w Ostrym . 

2. Bufety na dystansie 1/4  będą znajdować się: 

- bufet przy Amfiteatrze w Żywcu  / będzie się na nim znajdować woda, izotonik, coca cola, całe banany, batony, żele, sól / 

- bufet Grojec / woda, izotonik/ 

 

IX. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety znajdują się w Amfiteatrze. 

X. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. Czas będzie podawany na żywo.

 

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

 

1. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn będą przyznawane za miejsca 1 – 10 w klasyfikacji generalnej.

 

XII. NAGRODY 

 

1.Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2.Zawodnicy z miejsc 4 – 10 otrzymają i statuetki. W  miarę możliwości finansowych będą ufundowane nagrody rzeczowe.

3.Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal. 

 

XIII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1.W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

 

XIV. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .  

2.Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3.Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4.O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5.Zgłoszenia przyjmowane będądo 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie siędo listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

 

XV. OPŁATY WPISOWE 

 

1.W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego :

 

Dystans 1&1/2 Diablaka :

a) Do dnia 31 marca – 1000 zł

b) Do dnia 30 kwietnia – 1300 zł

c) Do dnia 23 maja  – 1500 zł

 

Dystans 1/2 IM :

a) Do dnia 31 marca – 450 zł

b) Do dnia 30 kwietnia – 600 zł

c) Do dnia 23 maja  – 700 zł

 

Dystans 1/4 IM : 

a) Do dnia 31 marca – 280 zł

b) Do dnia 30 kwietnia – 380 zł

c) Do dnia 23 maja   – 470 zł

 

2.Organizator ustanawia limit 100 zawodników na dystansie 1/2 i i 150 zawodników na dystansie 1/4 IM. 

3 .Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa sięprzez stronę organizatora www.plxtri.com. 

4.Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:

KAPF Daniel Wójcik ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźćsię”nazwisko i imię, opłata startowa Diablak Beskid Extreme Triathlon, dystans″.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesionąopłatęstartowąpomniejszonąo 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

 

XVI. WYNIKI 

 

1. Oficjalne wyniki będązamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

 

 XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencjęna adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będąwykorzystywane zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

 

XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1.Ostateczne zamknięcie listy startowej następi na 14 dni przed terminem zawodów. 

2.Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną i opiekę GOPR.

3.Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegaći dostosowaćsiędo Prawa o ruchu drogowym.

4.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialnośći ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z  wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Ekipa medyczna i ratownicy GOPR mogąw każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów.

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu siędo zasad BGPN zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze zgodnie z zasadami funkcjonowania Parku.

9.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo skrócić ostatni odcinek biegowy i zakończyć zawody w Ostrym / w przypadku dystansu 1/2 IM. / 

10.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

XIX WYTYCZNE SANITARNE

Zawodnik będzie musiał znać swój numer startowy na podstawie, którego odbierze w specjalnej jednorazowej torbie wcześniej przygotowany pakiet.

Zaświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i świadomości swojego stanu zdrowia będzie musiało zostać wydrukowane, podpisane w domu zawodnika wraz z okazaniem dokumentu poświadczającego dane zawodnika i dostarczone do biura zawodów. Zawodnicy bez podpisanego oświadczenia nie będą dopuszczeni do startu.

Zawodnikom przed startem będzie mierzona temperatura ciała.

Pływanie odbędzie się w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między zawodnikami.

Rowery w strefie zmian będą ustawione tak aby zawodnicy zachowali odpowiedni dystans społeczny.

Zawodnikom na pływaniu, rowerze i bieganiu zaleca są do utrzymywania 2 metrowego dystansu.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania w każdym momencie, przed i po zawodach, dystansu społecznego / 2 metrów odległości /

Bufety będą przekazywane w odpowiednich butelkach jednorazowych i zamkniętych opakowaniach w przypadku batonów i zeli.

Zawodnik będzie zobowiązany do jak najszybszego opuszczenia strefy mety, wzięcia roweru i opuszczenia terenu zawodów.

Odprawa zawodników odbędzie na się w Amfiteatrze przy zachowaniu spolecznego dystansu i bez udziału publiczności. 

Impreza odbywa się bez udziału publiczności.

Obsługa zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony i środki do dezynfekcji. 

 

Katowice, 02.10.2022

   

Zobacz film